Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года — богослов

Ап. от 70-ти Они́сима (ок. 109).

Прп. Пафну́тия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII); прпп. Пафну́тия и дщери его Евфроси́нии Александрийской (V); прп. Евсе́вия, пустынника Сирийского (V); прп. Анфи́ма Хиосского (1960).

Сщмчч. Михаи́ла Пятаева и Иоа́нна Куминова, пресвитеров (1930); сщмчч. Никола́я Морковина, Алекси́я Никитского, Алекси́я Смирнова, пресвитеров, Симео́на Кулямина, диакона, прмч. Па́вла (Козлова), иеромонаха и прмц. Софи́и Селивестровой, послушницы (1938).

Икон Божией Матери: Венская; Виленская (перенесение в Вильно в 1495 г.); Далматская (1646).

Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года - Богослов

 • Тропарь, глас 5:
 • Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови,/ от Де́вы ро́ждшееся на спасе́ние на́ше,/ воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся,/ я́ко благоволи́ пло́тию взы́ти на кре́ст,/ и сме́рть претерпе́ти,/ и воскреси́ти уме́ршия// сла́вным воскресе́нием Свои́м.
 • Кондак, глас 5:
 • Ко а́ду, Спа́се мо́й, соше́л еси́,/ и врата́ сокруши́вый я́ко Всеси́лен,/ уме́рших я́ко Созда́тель совоскреси́л еси́,/ и сме́рти жа́ло сокруши́л еси́,/ и Ада́м от кля́твы изба́влен бы́сть,/ Человеколю́бче, те́мже вси́ зове́м:// спаси́ на́с, Го́споди.

Неделе о блудном сыне

Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года - Богослов

Кондак, глас 3:

Оте́ческия сла́вы Твоея́ удали́хся безу́мно, / в злых расточи́в е́же ми пре́дал еси́ бога́тство. / Те́мже Ти блу́днаго глас приношу́: / согреши́х пред Тобо́ю, О́тче ще́дрый, / приими́ мя ка́ющася / и сотвори́ мя я́ко еди́наго от нае́мник Твои́х.

 1. Стихиры, глас 8:
 2. Слава: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.
 3. И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.
 4. Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.
 5. Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Апостолу от 70-ти Онисиму

Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года - Богослов

 • Тропари, глас 3:
 • Апо́столе святы́й Они́симе,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.
 • Кондак, глас 4:
 • Я́ко луча́, возсия́л еси́ вселе́нней,/ заря́ми сия́я со́лнца, блаже́нне,/ всесве́тлаго Па́вла, мир просвети́вшаго:// те́мже тя почита́ем, Они́симе сла́вне.

Преподобному Пафнутию, затворнику Печерскому

Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года - Богослов

 1. Тропарь, глас 2:
 2. Ве́лия ве́ры исправле́ния,/ в пеще́рнем затво́ре, я́ко на воде́ упокое́ния,/ преподо́бне о́тче Пафну́тие, ра́довался еси́,/ огне́м бо любве Бо́жественныя распаля́ем,/ бде́нием и моли́твою́ безстра́стия дости́гл еси́/ и яви́лся еси́ равноа́нгельный на земли́,// того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.
 3. Кондак, глас 8:
 4. Помышля́я исхо́д души́ твое́я/ и пра́ведное мздовоздая́ние по де́лом,/ непреста́нными слеза́ми умоли́л еси́ Го́спода/ дарова́ти тебе́ неизрече́нных ра́достей насле́дие,/ я́же уже́ со святы́ми предвкуша́я, Пафну́тие преподо́бие,// помина́й и нас пред Бо́гом, чту́щих тя.

Преподобной Евфросинии Александрийской

Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года - Богослов

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу:/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Евфроси́ние, дух твой.

 • Кондак, глас 2:
 • Вы́шнюю жизнь возжеле́вши получи́ти,/ до́льнюю сла́дость тща́тельно оста́вила еси́/ и саму́ю себе́ смеси́ла еси́ посреде́ муже́й, красне́йшая,/ Христа́ бо ра́ди, Жениха́ твоего́,// о обру́чнице привре́менном небрегла́ еси́.
 • Молитва преподобной Евфросинии Александрийской:

О, свята́я преподо́бная ма́ти на́ша Евфроси́ние! Ны́не све́тло па́мять твою́ пра́зднующе, умиле́нными сердца́ми восклица́ем ти́: ты́ послу́шалася еси́ блага́го Учи́теля Го́спода на́шего Иису́са Христа́, глаго́лющаго в Ева́нгелии: И́же лю́бит отца́ или́ ма́терь па́че Мене́, не́сть Мене́ досто́ин, и и́же не отрече́тся всего́ своего́ име́ния, не мо́жет бы́ти Мо́й учени́к, и все́м житие́м свои́м после́довала еси́ Ему́. Испроси́ на́м, ма́ти на́ша Евфроси́ние, си́лы и де́йства Свята́го Ду́ха, во е́же искорени́ти вся́кий гре́х в на́с живу́щий и сотвори́ти ду́ши на́ша в хра́мы Бо́жии; воспламени́ сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду да испо́лним уста́ на́ша ко славосло́вию Его́ и соверши́м хожде́ние на́ше пред лице́м Бо́жиим во вся́ком благоче́стии и чистоте́, да небе́сным предста́тельством твои́м спаса́еми у́зрим сла́ву Бо́жию, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Виленской»

Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года - Богослов

Тропарь, глас 4:

Засту́пнице ве́рных Преблага́я и Ско́рая, Пречи́стая Богоро́дице Де́во! Мо́лим Тя́ пред святы́м и чудотво́рным о́бразом Твои́м, да я́коже дре́вле от него́ заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ дарова́ла еси́, та́ко и ны́не на́с от вся́ких бе́д и напа́стей ми́лостивно изба́ви и спаси́ души́ на́ша, я́ко Милосе́рдая.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злы́х благода́рственная воспису́ем Ти́, раби́ Твои́, Богоро́дице, но, я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких на́с бе́д свободи́, да зове́м Ти́: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Каноны, акафисты и последования

Неделя о Блудном сыне — Симбирская митрополия

В подготовительные недели перед Великим постом каждое воскресенье несет новую притчу, совет для переосмысления жизни и поступков.

К этому добавляется и постепенное ограничение в пище. В 2021 году Великий пост начинается 15 марта. В церковном году этот пост – наиболее строгий период воздержания, который предваряет главный христианский праздник – Пасху.

Неделя о блудном сыне – 28 февраля

В седмицу, следующую за воскресным днем 28 февраля, снова появляется пост в среду и в пятницу. Это видимое постепенное усиление пищевых ограничений, по мере приближения к началу поста.

Основная тема притчи о блудном сыне (см. Лк. 15, 11-32) – это возвращение сына, совершившего много ошибок, в отчий дом.

У отца было два сына. Младший попросил дать причитающуюся ему часть наследства и ушел в далекую языческую страну. Здесь он вел греховную беззаботную жизнь до тех пор, пока не истратил все средства. Ему приходилось наниматься на самые унизительные работы, чтобы не умереть с голода.

Однажды он вспомнил, что в доме его отца даже слуги всегда имеют достаточно качественного хлеба. Тогда юноша решил вернуться домой, но уже в статусе слуги, понимая свою вину.

Отец, издалека увидев идущего сына, побежал к нему навстречу, простил его, вернув знаки прежнего достоинства, и устроил в честь возвращения ребенка пир, заклав лучшего тельца.

Символика

Отец из притчи символизирует Бога, для Которого все люди – возлюбленные дети. Блудный сын является символом каждого, кто желает жить независимо от Бога, используя во зло свои дарования (наследство): силу, разум, красоту, данные Творцом.

Далекая страна – темная область греха и страстей, по законам которых живет «мир сей», выносящий Бога за скобки, отгораживающийся от него. Покаяние начинается с того, что человек, осмотревшись, приходит в себя – начинает испытывать тоску по здоровой духовной пище, по здоровым отношениям, которые возможны только в Боге.

Так в грешнике зреет желание вернуться к милосердному Отцу, чтобы выйти из того поруганного состояния, до которого его довело служение страстям, обманчиво сулившим радость и величие.

136-й псалом

 С Недели о блудном сыне в храме на воскресной утрени хор начинает петь 136-й псалом «На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом, внегда помянути нам Сиона…» Псалом изгнания, плача и тоски иудеев, уведенных в плен в чужую страну, по Иерусалиму. В дни, предшествующие Великому посту, Церковь напоминает: покорившись суете и замусорив души ненужным хламом, мы оказались в греховном плену вдали от Бога. Пора возвращаться!

Тексты, которые мы слышим в храме в этот день, отождествляют каждого стоящего на богослужении с блудным сыном, осознавшим свое униженное состояние из-за порабощения греху и просящим помощи Небесного Отца в том, чтобы восстать и освободиться.

Например, в тропарях канона на утрени читаем: «Объятия Твои, Христе, простерши, радушно меня прими, из страны дальней греха и страстей возвращающегося».

Или другой пример: «Всякому пороку я поработился, подчинившись жалким образом виновникам страстей [демонам – прим. ред.

], и вне самого себя оказался по невниманию; сжалься надо мной, Спаситель, Небесный Отче, прибегающим к великому Твоему милосердию».

Неделя о Страшном Суде – 7 марта

Последняя подготовительная седмица к Великому посту называется «сырной», или, как принято говорить в народе, «масленицей».

С понедельника сырной седмицы Церковный устав уже не разрешает вкушать мясо, но во все ее дни можно употреблять другую скоромную пищу – масло, молоко, яйца, сыр. Отсюда и происходит название.

Сырная седмица начинается после воскресенья «О Страшном Суде» – это последнее предпостовое воскресенье, в которое едят мясо. Оно завершает предшествующую ему мясопустную седмицу. В мясопустную субботу (6 марта), перед памятью Страшного Суда Христова, совершается поминовение «всех от Адама и до днесь усопших во благочестии и правой вере».

Завершается седмица воскресным днем (14 марта), посвященным воспоминанию изгнания Адама из рая. Следующий день будет первым днем Великого поста.

Евангелие

В мясопустное воскресенье на литургии читается евангельский отрывок о Страшном Суде (см. Мф. 25, 31-46) – он и дает название этому дню. Христос рисует масштабную картину всеобщего суда, который состоится в конце земной человеческой истории.

Воскресший Господь придет на землю второй раз. Если первое пришествие было в уничиженном виде – Спасителя распяли на кресте, как преступника, то Второе произойдет во всей славе Его Божества, и будет сопровождаться легионами ангельских сил.

Перед престолом, на котором сядет Христос, соберутся все народы земли – живые и мертвые, от праотца Адама до современников второго пришествия. Над человечеством произойдет всеобщий суд, который будет связан с отделением достойных от недостойных.

Первые наследуют «жизнь вечную», а последние «муку вечную». Критерием оценки будет являться милосердие к ближнему. Накормить голодного, напоить жаждущего, посетить больного  – эти добрые дела покажут наличие в человеке любви.

Отсутствие их, наоборот, скажет о пустоте сердца.

Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года - Богослов

Страшный суд

Страшный Суд лишь сделает явной для всех ту реальность, которую за время земной жизни человек создал в душе, – благодатную, устремленную к Богу, или безбожно-эгоистическую, стремящуюся прочь от всего светлого и благодатного. Где сокровище человека, там и сердце его.

Читайте также:  Житие мученика кли́мента, папы римского - богослов

Тексты

Мысль богослужебных текстов вращается вокруг темы Страшного Суда: неподкупность и всеведение Судии, равенство всех категорий людей перед Ним, просьбы к Богу о милосердии, плач, трепет и страх, в котором будут пребывать грешники.

Вот несколько примеров, взятых из канона на утрени. «Настал день, бодрствуй, душа, уже при дверях суд, где вместе цари и князья, богатые и бедные собираются, и получит по достоинству им соделанного каждый из людей».

 • «В звании своем монашествующий и иерарх, старец и юный, раб и владыка будут испытаны; вдовица и дева дадут отчет; и горе тогда всем, не имевшим жизни безупречной».
 •  «Да не приду я в землю плача, да не увижу места тьмы, Христе мой, да не буду по рукам и ногам моим связан, Слово, и из чертога Твоего извержен, несчастнейший, как имеющий на себе оскверненной одежду нетления».
 • Иерей Димитрий Трофимов
 • № 4 (540) 24 февраля 2021 г.

28 февраля. Неделя о блудном сыне — Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь

Неделя о блудном сыне начинается с 28 февраля 2021 года - Богослов

Притча о блудном сыне

У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую [мне] часть имения. И [отец] разделил им имение.

По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.

Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

Лк.15:11-32.

Толкование притчи о блудном сыне

В притче о блудном сыне Господь уподобляет радость Божию по поводу покаяния грешника радости чадолюбивого отца, к которому вернулся его блудный сын (ст. ст. 11-32).

У некоторого человека было два сына: под образом этого человека представляется Бог; два сына — это грешники и мнимые праведники — книжники и фарисеи.

Младший, по-видимому достигший уже совершеннолетия, но, конечно, еще неопытный и легкомысленный, просит выделить ему полагающуюся часть отцовского имения, согласно закону Моисееву (Втор.

21:17), третью часть, в то время, как старший брат получал две трети.

По получении имения в младшем сыне явилось желание жить на свободе, по своей воле, и он ушел в далекую страну, где расточил полученное имение, живя блудно.

Так человек, наделенный от Бога дарованиями духовными и телесными, почувствовав влечение ко греху, начинает тяготиться Божественным законом, отвергает жизнь по воле Божией, предается беззаконию, и в духовном и телесном распутстве расточает все те дарования, которыми наделил его Бог.

«Настал великий голод» — так нередко Бог посылает грешнику, далеко зарвавшемуся в своей греховной жизни, и внешние бедствия, чтобы заставить его образумиться. Эти внешние бедствия суть одновременно и наказание Божие и призыв Божий к покаянию.

«Пасти свиней» — самое унизительное для истого Иудея занятие, ибо закон иудейский гнушался свиньей, как животным нечистым.

Так грешник, когда привязывается к какому-нибудь предмету, через который удовлетворяет свою греховную страсть, доводит себя нередко до самого унизительного состояния.

Даже рожков никто не давал ему — это плоды одного дерева, растущего в Сирии и Малой Азии, которыми питают свиней. Этим указывается на крайне бедственное состояние грешника. И вот он «приходит в себя».

«Пришедши в себя» — это чрезвычайно выразительный оборот речи.

Как больной, выздоравливая после тяжкой болезни, сопровождающейся потерей сознания, приходит в себя, так и грешник, весь объятый грехом, может быть уподоблен такому больному, потерявшему сознание, ибо он уже не сознает требований закона Божия и совесть в нем как бы замирает.

Тяжкие последствия греха в соединении с внешними бедствиями, наконец, заставляют его очнуться: он как просыпается, приходит в себя от прежнего бессознательного состояния, и трезвое сознание к нему возвращается: он начинает видеть и понимать всю бедственность своего состояния, и ищет средство к выходу из него.

«Встану, пойду к отцу моему» — это решимость грешника оставить грех и покаяться. «Согреших на небо», т.е. перед святым местом обитания Бога и чистых безгрешных духов, «и пред тобою» пренебрежением к любящему отцу, «и уже несмь достоин нарещися сын твой» — выражение глубокого смирения и сознания своего недостоинства, каковыми всегда сопровождается искреннее покаяние грешника.

«Сотвори мя, яко единаго от наемник твоих» — выражение глубокой любви к дому и крову отеческому и согласие хотя бы на самых тяжелых условиях быть принятым в дом отчий.

Все дальнейшее изображение событий имеет целью подчеркнуть беспредельность любви Божией к кающемуся грешнику, Божественное всепрощение и ту радость, которая бывает, по словам Христовым, на небесе о едином грешнице кающемся (Луки 15:7).

Отец-старец, издалека увидев возвращающегося сына и еще не зная ничего о его внутреннем настроении, сам бежит ему навстречу, обнимает и целует его, не давая договорить ему до конца покаянных слов, велит обуть и одеть его, вместо рубища, в самую лучшую одежду и устраивает в честь его возвращения домашний пир. Все это человекообразные черты того, как по любви к кающемуся грешнику, Господь милосердно приемлет его покаяние и ущедряет его новыми духовными благами и дарами, взамен утраченных им через грех.

«Бе мертв и оживе» — грешник, отчуждившийся от Бога, это то же, что мертвый, ибо истинная жизнь человека зависит только от источника жизни — Бога: обращение грешника к Богу представляется поэтому, как воскресение из мертвых.

Старший брат, гневающийся на отца за милосердие к младшему брату, это живой образ книжников и фарисеев, гордых своим по виду точным и строгим исполнением закона, но в душе холодных и бессердечных в отношении к своим братиям, хвалящихся исполнением воли Божией, но не хотящих иметь общения с кающимися мытарями и грешниками.

Как старший брат «разгневался и не хотяще внити», так и мнимые точные исполнители закона фарисеи гневались на Господа Иисуса Христа за то, что Он вступает в близкое общение с кающимися грешниками.

Вместо сочувствия брату и отцу, старший брат начинает выставлять свои заслуги, брата не желает даже называть «братом», а презрительно говорит: «этот сын твой».

«Ты всегда со мною и все мое — твое» — этим указывается на то, что фарисеи, в руках которых закон, всегда могут иметь доступ к Богу и духовным благам, но не могут заслужить благоволения Отца Небесного при таком извращенном и жестоком духовно-нравственном настроении.

Архиепископ Аверкий (Таушев). Руководство к изучению Священного Писания.

Игумен Никон (Воробьев)
Слово в Неделю о блудном сыне
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святая Церковь постепенно готовит верующих к дням покаяния, очищения от грехов — дням Великого поста. В прошлое воскресение вы слышали притчу о мытаре и фарисее, где Господь показал нам, как мы должны каяться и умолять Господа о прощении грехов.

А ныне мы слышим притчу Спасителя о блудном сыне (Лк. 15:11—32), о том, как даже великого грешника принимает Господь, если тот приносит сердечное раскаяние в своих грехах. «Рече Господь притчу сию: Некто богатый человек имел два сына». И вот младший из сыновей просит отца, чтобы тот дал ему его часть имения. Отец не отказал. Выделил ему часть имения.

Через некоторое время этот сын взял все свое имущество и ушел в «страну далече» и там все промотал, «живя блудно».
Богатый человек — это Господь. Два сына: старший сын — это мир ангелов, младший — это все человечество и каждый из нас. Что же произошло с младшим сыном, т.е. с человечеством? Адам и Ева были по создании в раю вместе с Своим Творцом, Богом Отцом, вместе с ангелами.

Но они согрешили, отпали от Господа, удалились в «страну далече», расточили все духовное богатство — ум, и сердце, и веру, — все извратили. Как Адам и Ева стал и каждый из нас.

Каждый человек имеет образ Божий, каждый человек получает величайшую благодать, великие дары Божии при Таинстве Крещения, но уже с детства, с младенчества мы начинаем проматывать достояние Божие, все более удаляясь грехами от Бога в «страну далече».

Что такое «страна далече»? Это состояние греховное, когда душа вся исполнена таких помышлений, чувств, влечений, слов и дел, которые свойственны только дьяволу, удаляют нас от Господа. И чем более тяжки грехи, чем их больше, тем дальше удаляется человек от Бога. Так удалилось все человечество, так удаляется и каждый из нас от Отца Небесного.

Читайте также:  Святой великомученик и целитель пантелеимон - богослов

Но евангельский блудный сын, когда осознал свою духовную нищету, когда понял, что он потерял, и в каком находится ужасном состоянии, близком к окончательной гибели, то, говорит Господь, он «пришел в себя». Он вспомнил, сколько наемников у отца находят всякое удовлетворение, а он здесь гибнет от духовного голода.

«Стану, — сказал он себе, — пойду к отцу и скажу ему: «Отче, я недостоин называться твоим сыном, но прими меня хотя как одного из своих наемников».
И вот с этой мыслью он встал и направился к Отцу своему.

И когда он был еще далеко, Отец, как Бог Всевидящий, знающий уже его раскаяние, идет ему навстречу, бросается к нему на шею, целует его и уже не слушает слов сына, который говорит: «Отче, я недостоин называться сыном твоим».

Он дает рабам приказание принести для сына лучшую одежду, дать ему перстень на руку, обуть его в сапоги и заколоть тельца упитанного, чтобы радоваться и веселиться, ибо «сей сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И устроил отец пир, и все радовались возвращению сына. Выражаются наглядно в этой притче слова Господа: «Радость бывает на небе об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:7).

Чье сердце не затронет любовь отца, который, издалека увидя своего блудного сына, все промотавшего, истощившего все свои душевные и телесные силы, бежит ему навстречу, падает на шею, целует его, восстанавливает в первом достоинстве, достоинстве не наемника, как просил сын, а достоинстве своего родного сына? Мы знаем и о большей любви, чем говорит эта притча.

Мы знаем о непостижимом, невыразимом, недоступном для понимания не только человеков, но и ангелов Милосердии Божием к падшему роду человеческому и каждому из нас.
Мы знаем, что Отец Небесный на предвечном совете со Своим Единородным Сыном и Духом Святым решил послать на землю, в «страну далече» Единородного Сына Своего Господа Иисуса Христа.

Сам Господь пошел в эту «страну далече», оставив небо, жил как простой человек. Он прошел все возрасты человеческие, не имея греха, подвергался всякого рода оскорблениям и гонениям: даже явные чудеса Его хулили фарисеи; люди называли Его бесноватым, колдуном, имеющим связь с дьяволом, оскорбляли, гнали, наконец, оплевали, избили и распяли на Кресте.

Все это претерпел Сын Божий, Единородный Отца, Творец всего мира, Господь, пришедший спасти погибающего грешника.
Вот какую любовь оказывает нам Господь.

Каким же черствым должно быть сердце человеческое, чтобы не ответить на любовь Божию, чтобы остаться сознательно во грехе, в «стране далече», где оскорбляется Господь нарушением заповедей, отвержением Его, отречением от Него?
Какое каменное должно быть сердце, чтобы не смягчиться, чтобы не обратиться к Господу, видя Его безмерную, непостижимую даже для ангелов любовь к падшему в нечистоту, погрязшему во всех пороках человечеству. Даже высшие Ангелы, Херувимы и Серафимы не могли понять этого Милосердия Божия к человеку, отпавшему от Господа. Они не могли понять, как Сам Господь принимает душу и тело человека, как Господь, Творец мира, позволяет оскорблять Себя, чтобы спасти оскорбляющий Его род человеческий. Но и Сам Господь знал, что очень немногие уверуют в Него, что большинство отвергнет Его, большинство будет оскорблять Его, отвернется от Него. И все же, несмотря на это, Господь пришел на землю, чтобы спасти род человеческий. Своей Божественной Кровию Он смывает грехи каждого человека, который уверует в Него, который обратится к Нему с покаянием, как обратился и блудный сын. Вот какую любовь оказывает Господь человеку.
Господь призывает всех нас: «Приидите ко Мне все труждающиеся, обремененные грехами, искаженные душой и телом, приидите, Я вас исцелю, Я вас упокою в Царствии Отца Небесного, где вы просветитесь как солнце, будете в неизреченной радости» (Мф. 11:28). «Приидите», — говорит Господь.
Неужели мы отвергнем Слово Божие, неужели и мы останемся среди тех, которые отвергают Господа, отрекаются от Него, оскорбляют Его и словами, и делами, которые предпочитают жить в «стране далече» и там погибнуть?
Есть возможность каждому грешному человеку вернуться к Отцу Небесному, как вернулся блудный сын. Что для этого нужно? В притче сказано, что этот блудный сын пришел в себя, т.е. понял свое падение, понял, в каком ужасном состоянии он находится, понял, что это состояние еще не все, что его ожидает еще больший, худший конец, ожидает вечная мука после смерти. Чтобы избежать этих мук, и каждый человек должен придти в себя, должен просмотреть свою жизнь — не только дела свои и слова, но и все свои помышления, свои влечения, каждое движение своей души, от великих до малых, — должен осудить самого себя, понять в каком бедственном нравственном состоянии он находится, и повернуться лицом к Господу, начать умолять Его, чтобы Господь простил его согрешения, чтобы Он пришел к нему навстречу, как пришел навстречу блудному сыну, чтобы помог ему увидеть и почувствовать тяжесть грехов своих, дал ему истинное, искреннее, от всего сердца покаяние, плач о грехах своих, чтобы облек Он его одеждою чистоты первозданной, чтобы дал ему на руку перстень в знак возвращенного достоинства, сделал его чадом Своим.
Воистину, мы недостойны этого, и должны бы умолять Господа: «Господи, не достойны мы называться Твоими детьми, сопричисли нас хотя бы к наемникам единонадесятого часа». И вот Святая Церковь словами Самого Господа удостоверяет нас, что если человек осознает свои грехи, если он восплачется пред Господом о своей гибели, если он будет умолять Господа, как мытарь умолял и бил себя в грудь: «Боже, будь милостив мне грешному», — то Отец Небесный никогда не отвергнет его, но придет ему навстречу, обнимет его, оденет его в светлую одежду чистоты, назовет его не наемником, а своим родным сыном, устроит пир, вечный пир в Царствии Своем. Надо быть мертвым духовно, чтобы пройти мимо любви Божией, чтобы не пожалеть самих себя и не сделать малого усилия в покаянии для получения прощения и возвращения любви Отчей, которая всегда готова назвать нас сынами Своими.

Аминь.

Служба недели о блудном сыне

Просмотры (114)

28 февраля 2021. Неделя о блудном сыне. Евангельское чтение: Лк 15, 11-32

Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Готовя христиан к Великому посту, Церковь предлагает нам лучшие примеры покаяния. Сегодня приводится притча Христа о блудном сыне:

«У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожка́ми, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему.

И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.

А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.

Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».

По толкованию святых отцов, сын, который попросил отца дать ему часть имения, являет образ души каждого из нас, когда мы отступаем от Бога. Наши ум, таланты, время, силы, имущество, та благодать, которую мы получили в крещении и причастии — все это дано нам Господом.

Когда мы не желаем жить по Божиим законам, то уподобляемся блудному (заблудившемуся, вставшему на неправильный путь) сыну. В каком случае дети получают часть имения отца? После его смерти.

Читайте также:  О святых отцах вселенского собора - богослов

Как блудный сын так и мы, когда не желаем жить по Божиим заповедям, когда хотим поступать по-своему, тем самым как бы самим делом говорим нашему Небесному Отцу: «Ты для нас умер. Тебе нет места в моей жизни».

Согласие отца разделить имение — это свобода, которую Бог дал каждому из нас. Бог не неволит нас к добру. Заповеди это просьба Любящего Отца, распявшегося за нас на Кресте: не делайте так — это приведет вас к страданиям.

Дальняя страна — жизнь греховная, жизнь без Бога.

Расточившееся имение и нищета — утрата благодати Божией, смысла жизни, надежды. Это уныние, отчаяние, истощание душевных и телесных сил и добродетелей.

Нечистые животные, которых пас блудный сын в далекой стране — греховные помыслы, страсти, с которыми мы живём. Слово «страсть» происходит от слова «страдание». Грех больше не доставляет никакой радости. Греховная жизнь мучает. Но жить по-другому человек уже не может. Корм для свиней, которым желал насытиться блудный сын — попытка удовлетворить страстям.

Святитель Игнатий Брянчанинов пишет об этом так: «Напрасно вздумал бы человек заглушать эти помышления и ощущения исполнением их: они наиболее невыполнимы! А и выполнение возможных человеку страстных помыслов и мечтаний не уничтожает их: возбуждает с удвоенною силою.

Человек сотворен для Неба: одно истинное добро может служить для него удовлетворительною, жизнеподательною пищею».

Первая часть притчи это рассказ о поэтапном удалении сына от отца, вторая — о поэтапном возвращении. Оно начинается, когда он, как сказано, «пришел в себя».

Основная мысль притчи в том, что нам никогда нельзя отчаиваться. Нет непоправимых ситуаций.

Только нежелание меняться, терпеть последствия своих ошибок, стараться впредь всячески уклоняться от греха, закрывает для нас дорогу назад. Дорогу к Любящему Отцу — Богу.

Сын взял половину имения и ушел. Проклял ли его отец? Что он делал все эти годы? Сидел у окна и ждал. Осудивший себя сын понимал, что о прощении и речи быть не может. Но от безвыходности пошел в дом отца просить принять его в качестве наемного рабочего, даже раба. Отец, дождавшись сына, выбежал к нему, обнял, дал ту одежду, в которой сын некогда ходил, живя в его доме, повелел устроить пир.

Бог, подобно отцу блудного сына, Сам выходит к каждому из нас навстречу, если только мы с раскаянием идем к Нему.

Телец, которого повелел заклать отец от радости — образ Христа, закланного за наши грехи. Пир, устроенный отцом — образ евхаристии.

«Блажен тот грешник, который, ужаснувшись греховности своей, захочет избавиться от гнетущей его тяжести покаянием», свидетельствует святитель Игнатий Брянчанинов.

Только осознав, что мы давно ушли на страну далече, мы сможем по настоящему понять, что хотя мы и блудные дети, но Бог — наш отец. Чтение наставлений подвижников благочестия, их жизнеописаний, крайне важно для осознания нашего духовного состояния.

Такому чтению необходимо уделить время в предстоящий пост. Увидев, каким может быть человек, преображенный Богом, мы скорее осознаем свое ничтожество. Со святыми и следует себя сравнивать.

Некоторые делают ошибку, считая, что многие живут хуже, чем они, сравнивая себя с прочими людьми, которые совершают те или иные греховные поступки. Придя на прием к врачу мы же не говорим ему: «доктор! Я еще не самый больной человек на земле».

Мы можем задуматься, несем ли мы свет прочим людям или, напротив, нередко сеем вражду, осуждение. Один священник вспоминал об отце Павле (Груздеве): «Мы сидели со старцем одни в комнате — он что-то делал, а я размышлял.

Я думал: «Почему после общения с отцом Павлом, за столом или в церкви, убитые горем люди и отчаявшиеся грешники становились веселыми и жизнерадостными и возвращались домой, как на крыльях?» В этот момент батюшка обернулся ко мне и сказал вслух: «А я их исцеляю» и опять продолжил работу. Тогда я не сразу понял эти слова.

Но когда умерла моя мама, ничто не могло успокоить меня, и только общение со старцем полностью исцелило боль. Теперь я понимаю, что Господь дал ему дар исцелять души людей через обычные беседы».

Таковы плоды жизни духовной. Как часто плоды нашей жизни явно свидетельствуют о нечистоте нашей души.

Если бы не скорби, постигшие блудного сына на чужбине, разве он пришёл бы в себя? Разве познал бы, возвратившись, как отец его любит, разве узнал бы, что все эти годы он ждал его у окна? Скорбные обстоятельства нашей жизни призваны подтолкнуть нас обратно к Богу, должны помочь нам прийти в себя, а в итоге мы призваны познать неизреченную любовь Божию к каждому из нас.

Предстоящий нам Великий пост должен стать для нас путём блудного сына к Небесному Отцу.

В дневниках архимандрита Павла (Груздева) мы находим стих, ответ отца брату блудного сына, который огорчился, узнав о том, что брать вернулся и был встречен с любовью: «В это время шел с работы старший сын в отцовский дом, Жил с отцом он без заботы, не скучал и за трудом.

Дом пред ним, он слышит пенье, одного зовёт из слуг: — Разреши недоуменье, что за пир у нас, мой друг? — Младший брат твой возвратился, — говорит слуга в ответ. — Что ж отец? — Распорядился, чтоб готовили обед.

Потому что он здоровым принял сына в этот день и взглянул он взглядом новым на былое, как на тень. Старший сын, нахмурив брови, не хотел войти и в дом, молчаливый и суровый, он поник своим челом.

Вышел сам отец для зова, сын пред ним сперва молчал, наконец, на всё готовый, так ему он отвечал: — Сколько лет тружусь я в поле, не жалея свежих сил, и твоей отцовской воли никогда не преступил! А когда твой сын, гуляка, есть пришёл твой хлеб опять, ты, как в день весёлый брака, пир придумал ему дать. И велел убить теленка, чтобы сына угостить, а мне дал ли ты козлёнка, чтоб друзей повеселить? Разве я не сын твой тоже, что меня ты вдруг забыл? Нет, мой брат тебе дороже, он гулял, а я служил! — Сын мой, ты всегда со мною, что моё твоё давно. Ты в довольстве, ты в покое, как в земле родной зерно. А твой брат искал свободы, он оставил дом отца, чтож мир дал ему? — невзгоды, в жизни горе без конца. Жизнь нередко отрезвляет горем путников земных, с этим горем, всякий знает, легче жить в семье родных. Так и брат твой вынес много горя в дальней стороне, не суди его так строго! Как и ты, он дорог мне. Я давно с тоской боролся, вдруг мне брат твой радость дал, он, потерянный, нашёлся, не пропал, а пропадал. Постарайся ж примириться с братом, жизнь не без конца, и мы станем веселиться, что он вздумал возвратиться, и порадовал отца!»

Неделя о блудном сыне 28 февраля 2021 года: что можно делать и что нельзя

Неделя о блудном сыне — это второй подготовительный день к Великому посту. В 2021 году она выпадает на 28 февраля. Узнайте о том, что можно и что нельзя делать в этот важный день.

Неделей в православной Церкви называют воскресный день. 28 февраля станет временем чтения молитв и воспоминаний об одной из самых главных притч Святого Писания.

Почему так важен этот день

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вспомнить саму притчу о блудном сыне. В ней идет речь о том, как отец поровну разделил имущество между сыновьями. Один остался с ним, а второй ушел из дома и промотал все деньги.

Затем в жизни транжиры наступили темные времена, и он вернулся домой, чтобы попросить прощения у отца. Тот обрадовался возвращению сына и устроил праздник. Другой сын не обрадовался этому, потому что усердно работал вместе с отцом все эти годы, но не удостаивался такой чести.

Отец же объяснил ему, что для него в радость возвращение сына, о котором он так долго ничего не знал. Он думал, что потерял его, но это оказалось не так.

В этой притче отцом является Господь, а блудными сыновьями — все мы, простые люди. Бог радуется, когда мы признаем ошибки и просим за них прощения. Перед началом Великого поста очень важно знать о том, что никогда не поздно попросить прощения за то, что вы сделали в прошлом. Для раскаяния никогда нет неподходящего времени.

Что можно и что нельзя делать 28 февраля

В это воскресенье можно и даже нужно просить прощения у Господа за грехи. Нужно подумать и понять, какие прегрешения мы не замолили. Необходимо проанализировать последние месяцы, недели или даже годы своей жизни, чтобы понять, где мы оступились, где отошли от веры.

28 февраля необходимо посетить церковь. В этот день проходит очень важная служба, на которой священнослужители рассказывают притчу о блудном сыне. В этот день можно причаститься и исповедаться в грехах.

Издревле на Руси люди считали, что в этот день нужно навещать родителей, дальних родственников. Очень важно просить прощения и возвращать долги. Нужно делать все возможное, чтобы окружающие не испытывали по отношению к нам негатива, не таили обид.

В этот день можно есть и пить все, что угодно, поскольку никакого поста нет. Это не скорбный день, поэтому можно устроить небольшой праздник для своих близких людей.

Не стоит убираться и заниматься стиркой, тяжелыми делами по дому. Это связано не столько с важностью самого дня, сколько с тем фактом, что в воскресенье в целом церковь рекомендует не делать ничего подобного, ведь это священный христианский день.

Помните о том, что подготовка к Великому посту — это молитва и искупление грехов, а не уборка и отказ от животной пищи. Ознакомьтесь с остальными днями подготовки, которые нам предстоят до начала поста в 2021 году.

Как и большинство православных событий, Рождественский пост подразумевает определенные ограничения. Необходимо соблюдать их, чтобы в …

Во время поста необходимо соблюдать определенные ограничения, но это не значит, что в этот период …

Во время Рождественского поста происходит физическая и духовная подготовка человека к великому празднику Рождества Христова. …

Приближается рождественский пост, призванный подготовить каждого христианина ко встрече Рождества Христова. Чтобы произошло не только …

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *